мидена ферма Дълбока
Изберете език: БългарскиEnglishRussianRoumenianБолата и Тауклиман

На север от Калиакра се намират две малки влажни зони - Болата и Тауклиман ("Птичия залив"). Тук гнездят интересни водолюбиви птици - малък воден бик, малък гмурец, патици. Неизмеримо богати са тези места по време на прелет, когато повече от 150 вида птици спират за почивка и хранене. Околните скални масиви са убежище на бухала, белоопашатия мишелов; застрашени от изчезване влечуги, включени в Червената книга на България.
 

2023, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни
Болата и Тауклиман