мидена ферма Дълбока
Изберете език: БългарскиEnglishRussianRoumenian
Хотел село Българево

ферма ДълбокаМорски въздух - жизненост и младост! Sea air - vitality and youthfulness

Ето сега в нашето тяло има 250 грама сол - тази сол в тялото ни работи за това да бъдем живи. A морската сол и морският въздух могат да подобрят нашият живот още повече!
 
От древни времена, здравословните свойства на морския въздух са познати и високо ценени. И по българските земи любители на това са били аристократите които са ценели нашето крайбрежие!  В днешно време много морски курорти включват лечение с морски въздух в програмите с таласотерапия.
 
Какво е предимството на соления морски въздух? Без достатъчно сол в тялото ни няма да работят мускулите, няма да циркулира кръвта, и сърцето няма да бие. Третирането на тялото с морски въздух е класифицирано като метод за лечение, при който не се използват лекарства , тъй като е напълно неинвазивно лечение. Клинични проучвания показват, че морски въздух може да се използва като първично лечение или комбинирана терапия за лечение редица заболявания на горните и долните дихателни пътища. Той е ефективен при лечението на астма, хроничен бронхит или тежки алергии.
 
Това е още един добър повод да посетите миден ресторант Дълбока, както и хотел Акре ! Докато си хапвате вкусни морски специалитети и се отдавате на заслужена почивка може да е наслаждавате на чистия морски въздух.

Sea air - vitality and youthfulness

Salt is vital for our body. Here now in our body has 250 grams of salt - this salt in our body works to be alive . A sea salt and sea air can improve our life even more!

Since ancient times, the health benefits of the sea air are well known and appreciated . And the Bulgarian lands lovers that were aristocrats who have appreciated our coastline ! Nowadays, many beach resorts include treatment with sea air programs with thalassotherapy .

This is another good reason to visit Dalboka mussel restaurant  and hotel Acre! While you eat delicious seafood and celebrating holidays you may enjoy the fresh sea air!


 

2021, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни
Морски въздух - жизненост и младост! Sea air - vitality and youthfulness