мидена ферма Дълбока
Изберете език: БългарскиEnglishRussianRoumenian
Хотел село Българево

ферма ДълбокаИнвестиционно предложение от „ДЪЛБОКА БГ“ ЕООД


    На основание чл. 95, ал.1 от ЗООС и чл.4, ал.2 от Наредбата за ОВОС, „ДЪЛБОКА БГ“ ЕООД, уведомява всички заинтересовани физически и юредически лица за инвестиционно предложение: „Изграждане на сграда за КОО, предвиждаща заведение за обществено хранене и прилежащи помощни съоръжения към тях в имот №07257.28.216 по плана на с. Българево, община Каварна и изграждане на подземен електропровод“. В качеството си на възложител  и на основание чл.6, ал.9, от Наредбата за ОВОС осигурява обществен достъп до Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС по Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.2 от ЗООС в срок до 30 /тридесет дни/ от настоящата обява
    Информацията за преценяване необходимостта  от ОВОС  е на разположение  на заинтересованите страни  всеки работен ден  от 9.00ч.- 12.00ч. и 13.30ч. – 16.00ч., тридесет дни от датата на обявлението на следния адрес:  с. Българево, общ. Каварна, ул. „Първа“ №31, тел. 0887719701 - П.Даков


Дата:17.01.2017г. 

2021, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни
Инвестиционно предложение от „ДЪЛБОКА БГ“ ЕООД