мидена ферма Дълбока
Изберете език: БългарскиEnglishRussianRoumenian
Хотел село Българево

ферма ДълбокаЕзикът на жестовете

Известно е, че когато хората общуват монежду си и си обменят информация, само 7 на сто от нея се предва с думи, 38 на сто – чрез интонации и модулации на гласа, и 55 на сто – чрез жестовете. Думите информират, жестовете допълват думите, а понякога и ги заместват. Жените по-добре разбират езика на жестовете. Те продобиват този си опит при отглеждането на малките си деца.

Някои жестове са общи за всички народи. Навсякъде усмивката означава добро настроение, сбръчканото чело издава грижите, а повдигнатите рамене говорят за неразбиране, недоумение, незнание.

Още ройд е забелязал, че думите значат едно, а жестовете - друго. Той е стигнал до извода, че жена, която при разговор с него си играе с пръстена си – изважда го то от пръста и отново го слага, всъщност е недоволна от съпружеския си живот, макар да твърди в същото време с думи, че всичко е наред.

Хората със силен характер слагат ръце в джобовете и само палците остават навън. Когато по същия начин слагат ръце в задните си добове, искат да скрият амбициите си. Ако жена направи такъв жест, това означава че тя е личност, която решава всичко сама. Човек, който слага в джобовете си само палците, често има навик да се люлее напред-назад. В присъствието на такъв човек се дръжте напълно естествено, спазвайте дистанциия, не бъдете много доверчив към него, но и не провокирайте.

Преплетените пръсти и допрените длани пред тялото са жест, който свидетелства за враждебност. Колкото по-високо са вдигнати преплетените пръсти, толкова по-малко вашият събеседник е съгласен с вас.

Почесването на врата е признак на недоволство. Когато по-високо са вдигнати преплетените пръсти, толкова по-малко вашият събеседник е съгласен с вас.

Прикритите уста с ръка означават фалш. Този жест издава човек с лъжлива същност.

Пръстите в устата са липса на самочувствие и самоувереност. Понякога вместо пръст в устата се поставя цигира или химикалка. С такъв човек трябва да се разговаря скопойно, бавно и разумно.

Кръстосаните ръце и крака са недоверие. Вашият събеседник не вярва в това, което му казвате.

Ако едната ръка преминава пред тялото и минава пред другата, това е отбранителен жест. Този жест се среща най-често там, където се събират непознати хора. Ако по време за разговор си сменя позата, значи сте спечелили симпатиите му. 

2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни
Езикът на жестовете